Bontbekplevier

(Pluvier grand-gravelot / Charadrius hiaticula / Sandregenpfeifer / Ringed Plover )
 
DSC_6525 Bontbekplevier
 
580 Bontbekplevier : Pluvier grand-gravelot : Charadrius hiaticula : Sandregenpfeifer : Ringed Plover