Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)

 
DSC_6612 Roodborsttapuit
 
DSC_6576 Roodborsttapuit
 
DSC_6564 juv Roodborsttapuit
 
HNS_1819 Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) vr
 
HNS_1809 Roodborsttapuit (Saxicola rubicola) mn
 
HNS_1936 Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
 
HNS_1935 Roodborsttapuit mn (Saxicola rubicola)
 
HNS_1933 Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
 
HNS_1913 Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
 
HNS_1899 Roodborsttapuit vr (Saxicola rubicola)
 
DSC_3152 Roodborsttapuit vr (Saxicola rubicola)
 
DSC_6835 roodborsttapuit juv. (Saxicola rubicola)
 
DSC_6921 roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
 
DSC_7200 Roodborstapuit : Tarier patre : Saxicola torquata : Schwarzkehlchen : Common Stonechat
 
DSC_7182 Roodborstapuit : Tarier patre : Saxicola torquata : Schwarzkehlchen : Common Stonechat
 
DSC_3904 Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)